portfolio

De energieke aanpak van Management Fit

Management Fit levert maatwerk. Opdrachten luisteren nauw en vragen steeds een andere aanpak. Maar soms is het goed te weten wat u zoal aan Marijn heeft. Daarom enkele voorbeelden van succesvolle projecten. Wie weet staat uw project er straks ook bij!

 

Project: HR ondersteuningen internal branding Archeon
Rol: HR consultant/ trainer
Werkzaamheden:
  • HR scan
  • training internal branding
  • juridische ondersteuning
  • advisering HR medewerker
Project: Reorganisatie na aanbesteding Rotterdamse Mobiliteitscentrale
Rol: consultant HR en juridisch
Werkzaamheden:
    • coördineren gesprekken en overname personeel
    • opstellen functieprofielen/vacatureteksten
    • uitwerken gevolgen OPOV-regeling
    • juridisch ondersteuning
    • voeren gesprekken medewerkers/ uitzendbureau’s
    • voorbereiden advies -en instemmingsaanvragen Ondernemingsraad
    • opstellen en uitvoeren reorganisatieplan
    • overleg met de vakbonden
    • HR ondersteuning
    • optimaliseren HR structuren/ werken met AFAS
    • direct verantwoording afleggen aan directie RMC

 

Project: Training en Opleidingen bij Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
Rol: projectmanager
Werkzaamheden:
     • opzetten kennismanagementsysteem
     • bepalen opleidingen en trainingen (opleidingsmatrix)
     • opstellen gap-analyse
     • contact met brancheverenigingen en opleidingsinstituten
     • opzetten opleidingsplan voor alle 150 medewerkers
     • schrijven van een trainingsprogramma en opleidingshandboek
     • bewerkstelligen cultuuromslag: eigen verantwoordelijkheid nemen
     • direct verantwoording afleggen aan directie Odfjell
 Project: Teamoptimalisatie DAS
Rol: lid projectgroep
Werkzaamheden:
     • op strategisch niveau meedenken over de nieuwe structuur afdeling rechtshulp van DAS Rechtsbijstand N.V.
Project: Management vestiging DAS in Groningen
Rol: interim-manager
Werkzaamheden:
     • aanbrengen structuur groep 50 medewerkers
     • leiden juridisch team
     • coachen managementteam / verzorgen managementtraining
Project: Management vestiging DAS in Rijswijk
Rol: teamleider/projecten
Werkzaamheden:
     • werving en selectie nieuwe medewerkers
     • contact onderhouden met hogescholen en universiteit voor werving personeel
     • organiseren juridisch spreekuur, workshops, evenementen
     • schrijven blogs voor internet en externe communicatie
Project: Ontwikkelen en uitvoeren interne trainingen DAS
Rol: Trainer timemanagement, Trainer Myers Brigss Type Indicator, Trainer Managementteam
Werkzaamheden:
     • verzorgen trainingen
     • opleiden (junior) juristen
     • dagelijkse begeleiding van (nieuwe) medewerkers
     • coaching managementteam aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van leiderschap en verandermanagement
Project: Vakgroep Management DAS
Rol: oprichter en voorzitter
Werkzaamheden:
     • oprichten vakgroep voor management
     • samenstellen bestuur
     • opstellen statuten en structuur
     • kennismanagement
     • opleidingen (inhoudelijk en vaardigheid)
Project: Vakgroep Arbeidsrecht DAS
Rol: lid bestuur
Werkzaamheden:
     • samenstellen van bestuur
     • kennismanagement
     • communicatie
     • opleidingen (inhoudelijk en vaardigheid)
Project: Ondernemingsraad DAS
Rol: lid en secretaris
Werkzaamheden:
     • dossier HR-aangelegenheden
     • communicatie tussen leden en met de ondernemer
Project: Communicatie en Kwaliteit Immigratie- en Naturalisatiedienst
Rol: lid projectgroep
Werkzaamheden:
   • meedenken verbeteren dienstverlening
   • presenteren project aan organisatie
   • cultuuromslag in gang zetten